Medlem‎ > ‎

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram 2017

Vedtatt på styremøte 2017-03-19


 1. Økonomi

  1. Promotere utleie mer i den grad det er kapasitet.

  2. Søke om pengestøtte og sponsorer

  3. Rekruttering av klubbhusmedlemmer

  4. Økt promotering grasrotandelen

  5. Økt antall turneringer

  6. Få satt opp minimum ett kurs, eksempelvis flipper reparasjon eller turnering.

  7. Minst ett arrangement hvor vi inviterer ungdom.

  8. Mer store innkjøp av rekvisita og kioskvarer. (se på muligheter for avtaler om innkjøp)

  9. Utvikle ny hjemmeside for klubben

 2. Maskinpark:

  1. Jobbe for å bedre standarden på maskinparken.

  2. Jobbe for å skaffe en trekkplaster-flipper som eies av klubben

 3. Involvere flere av medlemmene i arbeidsgruppene

  1. Mer promotering av de enkelte gruppene

  2. Teambuilding i klubben

 4. Jobbe for å få til en større årlig turnering i Norge.